Rooming Datum - Sweet As The Moment When The Morinkhuur Went "Pop"

Möten som fungerar

När det handlar om konferenser så måste man se till att det fungerar med detta som kallas för möten. Ja, det skall mötas på arbetstid och därför skall man gärna se till att det går igenom. Men om det inte fungerar så gör man gärna det på ett sätt som verkligen går bra. JA, det handlar verkligen om bra saker och varför inte se till att det går att hålla konferenser i Uppsala samtidigt som man också når fram till det som annars inte nås fram till? Ja, det är viktigt att man provar nya lösningar med allt.